members

Julie Bury (JUB)
Laine Daff (BLG)
Robin Johnson -Chairman (AP)
Stan Kilby (AST)
Janet Richardson - Secretary (JER)
Johnny Stables - (YY)

SurveysThe Lambing Survey

Leden van Blue Sires zijn gevraagd om te registreren, hoeveel assistentie ze moeten verlenen aan hun Bleu du Maine ooien. Dit onderzoek werd gehouden over twee aflammer-seizoenen.

Het lammerenonderzoek

Gebruik makend van onderstaande tabel werd het niveau van de assistentie gemeten samen met de leeftijd van de ooi en het aantal geboren lammeren.

Results


215 ooien werden geregistreerd
428 werden geboren, dit is een lammerpercentage van 200%
Aantal ooien dat lammerde volgens leeftijd: 2jarigen - 53, 3 - 47, 4 - 28,5+- 37
(de leeftijd werd gegeven in 165 gevallen) dit toont aan dat er ook een goede variatie is wat betreft leeftijd

Het aantal geboren lammeren kan gerelateerd worden aan de benodigde assistentie, bij vier 2-jarige ooien was er assistentie nodig bij de geboorte van een éénling omwille van zeer grote lammeren; tweelingen hadden een verhoogd aantal tussenkomsten nodig in 26% van de gevallen en drielingen in 1 op de drie gevallen. Er werden geen vierlingen geboren tijdens het onderzoek.

Een gemiddelde van 2 lammeren geeft aan dat het ras zeer vruchtbaar is. Vier fokkerijen hadden een gemiddelde lager dan 2, maar één fokkerij had een gemiddelde van 2.24 met 21 van de 25 ooien, die lammerden zonder assistentie. Eén fokker had geen of minimale hulp gegeven aan zijn 22 lammerende ooien. Geen of weinig assistentie was noodzakelijk in 80% van de gevallen
Enkel in 2 gevallen was veterinaire hulp nodig en zelf bij iets gecompliceerde geboortes van de lammeren was hulp niet nodig.

Conclusie

Een vruchtbare en makkelijk lammerende ooi!!
Makkelijk lammeren en gevraagd omwille van zijn kwaliteit.
Makkelijk lammeren zorgt voor minder stress voor de ooi, de lammeren en de schapenhouder.
Krachtige lammeren die snel groeien vanaf de geboorte. Graph4
Veertien jaar van registratie binnen de Blue Sires groep toont dat de Bleu du Maine een vruchtbaar en makkelijk lammerende ooi is. Deze ooi produceert lammeren met een snelle groei, sterke bespiering en een laag vet-vlees percentage

Survey Graph One

Survey Graph Two